UTVALGTE KULTURLANDSKAP

UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET - ENDRINGSBILDER


Bilder formidler på en god måte både verdier og endringer i landskapet. Denne nettsiden viser «før-og-nå»-bilder av landskapsmotiver fra satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. «Nå-bildet» er tatt fra nøyaktig samme sted som «før-bildet». Bildene gir både historisk kunnskap og viser effekter av tiltak i satsingen. Refotograferingene er gjennomført av landskapsgeograf Oskar Puschmann fra NIBIO.

Av 45 utvalgte områder er 25 så langt refotografert. De fleste av områdene som ennå ikke er refotografert vises i kartet, men foreløpig uten bilder.

Velg område i listen til venstre. Nå kan du klikke i kartet for å se på bildene. Vi anbefaler nettleserne Chrome eller Firefox – visningen fungerer ikke i Explorer. Dette er foreløpig versjon som vil bli videreutviklet høsten 2019.

Vi har gjort vårt beste for å registrere opplysninger knyttet til bildene. Gi oss gjerne beskjed dersom noe har blitt feil!

Se mer om satsingen her www.utvalgtekulturlandskap.no
Riksantikvaren Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo
Kontakt: rh@ra.no